Pozvánka na okresní konferenci

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu v Novém Jičíně svolává

OKRESNÍ KONFERENCI

Termín: středa 24. 6. 2020 v 16:00 hodin.

Místo konání: herna stolního tenisu v Novém Jičíně

Delegáti: kromě předsedy a členů výkonného výboru má každý oddíl právo účasti jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. Hosté vítáni.

Program:

  1. a) zpráva o činnosti a plnění rozpočtu OSST
  2. b) návrh rozpočtu OSST
  3. c) soutěže dospělých
  4. d) soutěže mládeže
  5. e) různé

Za výkonný výbor zve

Pavel Hazuka.

Sezóna 2020/2021

Vážení přátelé,

v Registru ČAST je spuštěna nová sezóna.

Byl vydán Zpravodaj č. 1 /2020-21, který je zaměřen na úkony a termíny nutné pro zahájení sezóny. 

Pavel Hazuka