Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu v Novém Jičíně                      svolává  okresní konferenci

Termín: středa 19. 6. 2024 v 16:00 hodin.

Místo konání: herna stolního tenisu v Novém Jičíně

Delegáti: kromě předsedy a členů výkonného výboru má každý oddíl právo účasti jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. Hosté vítáni.

Program:

1) Zahájení, schválení programu Konference

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zpráva předsedy o činnosti a plnění rozpočtu od období minulé konference

4) Zpráva KM, návrh Rozpisu OBTM

5) Zpráva STK, návrh Rozpisu soutěží 24-25

6) Zpráva mandátové komise

7) Diskuse, předání poháru vítěznému družstvu OP I

8) Zpráva návrhové komise – schválení usnesení Konference

9) Závěr jednání Konference

Za výkonný výbor zve

Pavel Hazuka

 

Napsat komentář